cross-heart-christian-born-religeous

Deel 9 – Is ek gered toe ek as Christen in ‘n Christelike gesin gebore is? – Mat 28:18-20

Is ek gered toe ek as Christen in 'n Christelike gesin gebore is?
 • My pa het ons geleer dat ons Christene is in ‘n Christen gesin.
 • Sover ek kan onthou, het ek nog altyd kerk toe gegaan.
 • Ek is as baba gedoop.
 • Ek het my hele lewe na Sondagskool klasse gegaan.
 • My ma, pa en ek het in die koor gesing.
 • My pa was ‘n diaken en het in die boukommissie vir die kerk gedien.
 • Sommige van ons vriende was die gemeente lede.
 • Ek is in die kerk aangeneem / belydenis van geloof afgele en dan kon ek nagmaal neem.
 • Ja, ek het ‘n paar sondes gehad soos rook, drink, na dinge op die internet kyk, maar ‘elke’ Christen is nie perfek nie.
 • Ek het Jesus selfs twee keer in my hart genooi, hom aanvaar as my persoonlike saligmaker.
 • Jesus sê in vers 19, gaan maak dissipels.
 • Ons weet dus dat ‘n Dissipel = Christen is. (Handelinge 11: 25-26)
 • Jesus sê dus in wese ‘gaan maak Christene’ van alle nasies.
 • Dit is dan duidelik; dat God wil hê dat alle mense Christene moet wees.
 • Maar ek wil my toespits op die woord ‘Maak’, Christene maak.
 • Volgens die Wikiwoordeboek is die definisie vir maak:
  • Vervaardig; aanmekaarsit; skep; laat ontstaan.
  • veroorsaak dat (iets) bestaan of ontstaan; bewerkstellig.
 • Dit is dus om iets te vorm om te bestaan.
 • Is ek van natuur ‘n Christen as ek gebore word? Dissipels / Christene word nie gebore nie, maar word volgens die Bybel gemaak.
 • Let me illustrate, say that you are a medical doctor by profession.
 • Were you born a medical doctor?
 • No you had to pass school first to get selected to study for a doctor if you mark were very good.
 • Then you had to do 6 years of studying at University to pass your course.
 • Then you had to do a year practical in a hospital to get some experience.
 • Only then when the board approves you, you can be call a medical doctor.
 • So you see you had to be made into a medical doctor.
 • The same with becoming a Christian, you have to be made into one.
 •  
 •  
 • Laat ek illustreer; kom ons sê dat jy ‘n mediese dokter is van beroep .
 • Is jy ‘n mediese dokter van geboorte af?
 • Nee, jy moes eers skool slaag om gekies te word om vir ‘n dokter te studeer as jy baie goeie punte in matriek gehad het.
 • Dan moes jy 6 jaar studeer aan die Universiteit om die kursus te slaag.
 • Dan moes jy ‘n jaar prakties doen in ‘n hospitaal om ervaring op te doen.
 • Slegs dan, as die raad jou goedkeur, kan jy ‘n mediese dokter genoem word.
 • So jy sien dus dat jy ‘n mediese dokter gemaak moes word.
 • Dieselfde as ‘n Christen; jy moet een gemaak word.
  •  Ok so first you get made into a disciple / christian!
  • What does the Bible say should we do next.
  • So further in vers 19 it says the disciples should be baptized, baptizing them.
  • Who is the them, it is the guy you just made a disciple / chrisitan.
  • Why must I be baptized after I become a disciple? Now that is a very good question I must say! Contact me to study that out. 
  • So I am just thinking I cannot make a baby into a disciple! Babies just “they just eat and poop and they cry” like Shrek said in the movie.
  • So did Jesus say baptize babies or disciples / Christian, I think it is clear it is disciples / Christian; which you have to be first made into before getting baptized.
  •  
  • Ok, jy word eers ‘n dissipel gemaak!
  • Wat sê die Bybel, moet ons volgende doen.
  • So verder in vers 19 staan daar dat die dissipels gedoop moet word, doop hulle.
  • Wie is hulle, dit is die man wat jy pas ‘n dissipel gemaak het nie?
  • Waarom moet ek gedoop word nadat ek ‘n dissipel geword het? Dit is nou ‘n baie goeie vraag wat ek moet sê! Kontak my om dit te uit te bestudeer.
  • Ek dink nou net, ek kan nie van ‘n baba ‘n dissipel maak nie! Babas “eet net en poef en huil” soos Shrek in die fliek gesê het.
  • So het Jesus gesê ons moet babas doop of dissipels; ek dink dit is duidelik dat dit dissipels is; wat jy eers moet maak, voordat jy gedoop word.
 • Well lets get back to the scripture, vers 20 says I must “teach them to obey”.
 •  I found a nice illustration on Slideplayer.com
 • Wel, as ek kyk na die skrif, vers 20 sê ek moet ‘leer hulle om alles te onderhou’.
 • Kom ons kyk na die illustrasie.
 • Nee, Jesus sê duidelik dat ons hulle moet leer om alles te onderhou / gehoorsaam te wees.
 • Ek dink dus, dat ons baie vertroud is met om geleer te word op skool.
 • Om geleer te word om gehoorsaam te wees, is ‘n ander saak.
 • Dit beteken soos Jesus saam met sy dissipels gestap het, dit indiens opleiding of vakleerlingskap.
 • Dit is soos ons as kinders grootword het en dat pa en ma ons die lesse van die lewe geleer het.
 • Ek het nou die dag my dogter geleer om haar skoene vas te maak.
 • Toe sy gebore is kon sy haar skoenveters vas maak? Dit is ‘n bietjie belaglik om so te dink, maar ons dink dit is hoe ons ‘n Christen geword het.
 • Daarom moet ons die pasgedoopte dissipel leer om alles te gehoorsaam.
 • Dit beteken dat ons elke dag ‘n mentor in ons lewens moet hê om ons touwys te maak.
 • Ontdek wat dit regtig beteken om ‘n dissipel te wees wat ongeveer + – 270 keer in die BIble verskyn!
 • Die woorde doop, gedoop en doping kom 100 keer in die Bybel voor. Het u al die verse bestudeer?
 • Kontak my gerus op Whatsapp +27 79 481 8989 om die onderwerp verder te bespreek.

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on whatsapp