concert-love-believe-heart-confess-mouth-saved-heaven-god

4A.5. Ek hoef net Jesus bely as my verlosser en saligmaker en glo dan sal ek gered word! – Rom 10:9-10

Bely net Jesus as my verlosser en saligmaker en glo dat sal ek gered word!
1 0
Read Time:6 Minute, 33 Second
 • Jan ek sien die volgende in my geestesoog afspeel.
 • Die dominee het ‘n fantastiese hartroerende boodskap gelewer.
 • Na die diens vra die dominee of daar dalk iemand is wat sy hart vir die here wil gee of hulleself hertoewy aan God. 
 • So 5% van die gemeete stap vorentoe na die kansel en die mense is baie opgewonde; want hier vandag gaan mense gered word?
 •  Almal wat vorentoe gekom het; bid ‘n vergewe my sondes gebed en almal is gelukkig hulle het hulself toegewy aan die Here. 
 • Daar is koek en tee na die tyd en almal wat vorentoe gekom het word geluk gewens dat hulle nou deel geword het van die Christelike gemeenskap. 
 • Wonderlik ne; as jy tradisie in ag neem? Ja / Nee?
 • Weet jy dat jy nie voorbeelde van mense kry in die Bybel wat so gered is nie in die Nuwe Testament?
 • Dis ‘n wonderlike belewenis, ek het dit twee keer in my lewe gedoen. 
 • Een keer die toewyding en die ander keer die hertoewyding. 
 • Ek is seker Jan jy het dit al ook in jou lewe beleef!
 • Maar die vraag is; dra dit enige water as dit by God kom?
 • Kom ons hou ‘n lekker gesprek hieroor Jan. 
 • Ek gaan ‘n hele klomp vrae vir jou vra en as jy dit kan beatwoord uit die Bybel is dit uitstekend.
 • So weet jy wanneer jy Jesus as Here moet bely volgens die Bybel Jan? Nogal ‘n interessante onderwerp om uit te bestudeer.
 • Kan dit dalk wees dat hierdie vers geskoë was op mense by hulle doop? Ja / Nee?
 • Het jy al in Bybel uitbestudeer hoe God jou red Jan, of is hierdie die enigste vers wat jy ken?
  • Wanneer word jou sondes vergewe? As jy hulle bely? Is daar ‘n verskil as jy jou sondes bely as ‘n nie Chirsten en as ‘n Christen?
  • Wanneer ontvang jy die Heilige Gees Jan? Is dit as ek in tale praat? Wat is die verskil tussen die inwondende Heilige Gees en die Heilige Gees wat op jou kom?
  • Is daar voorvereistes om gered te word of hoef ek net te bid?
  • Jan moet ek aan al die voorvereistes in die Bybel voldoen voordat ek gered word? 
  • Wat is die voorvereistes waaraan jy as Jan moet voldoen? As jy wil gaan studeer op Universiteit is daar seer sekerlik voorvereistes, hoekom sal dit anders wees met God soos ons gister bespreek het? 
  • Kom ons gebruik ‘n voorbeeld. As ek ‘n koek bak en ek vergeet om die eiers die eerste keer in te sit, toe ek dit in die oond gesit het.  Kan ek hulle sommer net na die tyd byvoeg en dan weer in die oond sit? Daai ou koeksister tannies sal jou nou ‘n taai klap gegee het. (glimlag)
  • Is God baie eenvoudiger in jou boeke?
 • So is dit hoe jy weergebore geword het deur die water en die Gees toe jy jou sondes bely het voor die kansel? Wat beteken die water en die Gees volgens die Bybel. Is dit belangrik vir jou om ook weergebore te word? Hoe gebeur daai weergeboorte as ek nou my sondes voor die kansel bely? (Jn 3:1-6)
 • Die rede hoekom ek hierdie ander vrae vra is; baie keer ruk mense die Bybel uit konteks uit en hulle lees nie wat vooraf gegaan het in die boek nie asook ander bypassende verse wat oor die selfde onderwerp gaan nie.
 • Kan ek God se blye boodskap vir mense uitwys in die Bybel se in 5 verse? (Rom 1:16)
 • Weet ek hoe God my red? Hoe word ek saam met Jesus begrawe in sy dood sodat ek kan opstaan na ‘n nuwe lewe? (Rom 6:3-4)
 • Wat is God se reddingsplan? Moet ek ‘n dissipel wees? (Mat 28:18-20) Moet ek bekeer en my laat doop? (Hand 2:38) Moet ek geloof he in my doop dat God my daar red? (Kol 2:11-12)
 • Lees jy jou Bybel want geloof kom deur die lees van God se woorde. (Rom 10:17)
 • Wanneer laas het ek my Bybel gelees? Dink jy, jy kan geloof he as jy nie jou Bybel lees nie?
 • Het ek ‘n edelmoedige karakter om die Bybel te bestudeer elke dag? (Hand 17:10-12)
 • Het God jou oorgegee aan jou sonde van seksuele onreinheid; masterbasie, seks met mense wat jy nie getroud is nie, kyk blou films, …? (Rom 1:24, 29-31)
 • Werk jy om net meer en meer geld te kry, is jy geldgierig / hebsugtig? (Rom 1:29)
 • Keur jy jou vriende goed wat sondige lewens lei deur na hulle vlak toe te daal? (Rom 1:32)
 • Soos die vers se dit is nie die hoorders van die wet wat voor God regverdig is nie maar die daders van die Bybel soos wat ons gister en dag voor dit bespreek het. (Rom 2:13)
 • Is jy ‘n hoorder or dader? Is jy vrygespreek Jan omdat jy doen wat die Bybel se?
 • Ek dink prakties kan dit beteken ek kan kerk toe gaan (hoorder), maar nie doen wat die Bybel se (dader) wat beteken ek gaan nie hemel toe nie omdat ek nie reverdig is voor God nie.
 • Jan gaan jy een vers uit die Bybel sommer uit konteks ruk om te bewys dat jy gered is? Jy moet tog iets behoorlik ondersoek as jy regtig wil weet wat daar aangaan.
 • Ek moet gaan kyk na bypassende verse wat die Bybel se oor dieselfde onderwerp.
 • Kan jy se jy het die onderwerp van verlossing al regtig uitbestudeer Jan? As jy studeer om ‘n dokter te word doen jy dit in ‘n agtermiddag of oor ‘n paar jaar? 
 • Het jy Jan gaan kyk wat die verskillende kerke se hoe jy gered moet word? Waarmee stem jy saam en waarmee verskil jy asook wat is jou bewyse dat jy nie saamstem nie. Kan jy jou standpunt uit die Bybel bewys met verse of is dit net jou opinie?
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Share this post