concert-love-believe-heart-confess-mouth-saved-heaven-god

Word ek regtig gered as ek Jesus vra om in my hart te kom woon? – Rom 10:9-10 – Deel 5: Ek hoef net Jesus bely as my verlosser en saligmaker en glo dan sal ek gered word!

Bely net Jesus as my verlosser en saligmaker en glo dat sal ek gered word!
 • So weet jy wanneer jy Jesus as Here moet bely volgens die Bybel? Nogal ‘n interessante onderwerp om uit te bestudeer.
 • Het jy al in Bybel uitbestudeer hoe God jou red, of is hierdie die enigste vers wat jy ken?
  • Wanneer word jou sondes vergewe?
  • Wanneer ontvang jy die Heilige Gees?
  • Is daar voorvereistes om gered te word?
  • Moet ek aan al die voorvereistes in die Bybel voldoen voordat ek gered word? As ek ‘n koek bak en ek vergeet om die eiers die eerste keer in te sit kan ek hulle sommer net na die tyd byvoeg en dan weer in die oond sit?
  • Wat is die voorvereistes waaraan ek moet voldoen? As jy wil gaan studeer op Universiteit is daar seer sekerlik voorvereistes, hoekom sal dit anders wees met God? Of is God baie eenvoudiger in jou boeke?
 • So is dit hoe jy weergebore word deur die water en die Gees? Wat beteken die water en die Gees volgens die Bybel. (Jn 3:1-6)
 • Die rede hoekom ek hierdie ander vrae vra is; baie keer ruk mense die Bybel uit konteks uit en hulle lees nie wat vooraf gegaan het in die boek nie asook ander bypassende verse wat oor die selfde onderwerp gaan nie.
 • Kan ek God se blye boodskap vir mense uitwys in die Bybel se in 5 verse? (Rom 1:16)
 • Weet ek hoe God my red?
 • Wat is God se reddingsplan?
 • Lees jy jou Bybel want geloof kom deur die lees van God se woorde. (Rom 10:17)
 • Wanneer laas het ek my Bybel gelees?
 • Het ek ‘n edelmoedige karakter as dit by Bybel te bestudeer kom? (Hand 17:10-12)
 • Het God jou oorgegee aan jou sonde van seksuele onreinheid; masterbasie, seks met mense wat jy nie getroud is nie, kyk blou films? (Rom 1:24)
 • Werk jy om net meer en meer geld te kry, is jy geldgierig? (Rom 1:29)
 • Keur jy jou vriende goed wat sondige lewens lei deur na hulle vlak toe te daal? (Rom 1:32)
 • Soos die vers se dit is nie die hoorders van die wet wat voor God regverdig is nie maar die daders van die wet. (Rom 2:13)
 • Is jy ‘n hoorder or dader?
 • Ek dink prakties kan dit beteken ek kan kerk toe gaan (hoorder), maar nie doen wat die Bybel se (dader) wat beteken ek gaan nie hemel toe nie omdat ek nie reverdig is voor God nie.
 • Ek gaan nie een vers uit die Bybel sommer uit konteks ruk om my standpunt te bewys nie. Jy moet tog iets behoorlik ondersoek as jy regtig wil weet wat daar aangaan.
 • Ek moet gaan kyk bypassende verse wat die Bybel se oor dieselfde onderwerp.
 • Kan jy se jy het die onderwerp van verlossing al regtig uitbestudeer? As jy studeer om ‘n dokter te word doen jy dit in ‘n agtermiddag of oor ‘n paar jaar? 
 • Het jy gaan kyk wat die verskillende kerke se hoe jy gered moet word? Waarmee stem jy saam en waarmee verskil jy asook wat is jou bewyse dat jy nie saamstem nie. Kan jy jou standpunt uit die Bybel bewys met verse of is dit net jou opinie?

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email
Share on whatsapp