My Wil

0 0
Read Time:3 Minute, 42 Second

MY WIL – CBMC

“Julle gees en gedagtes moet nuut word; lewe as nuwe mense wat as die beeld van God geskep is: lewe volkome volgens die wil van God en wees heilig. Noudat julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat, want ons is lede van dieselfde liggaam.” (Efesiers 4:23-25)

‘n Man vra vir ‘n vriend wat sy grootste probleem is. Sy vriend se vinnige antwoord was:’My grootste probleem sien ek elke dag as ek in die spieël kyk!’ Ek verwys na daardie ‘MY wil’, begeertes wat in my hart skuil! ‘n Diepe waarheid! Die slimmes sal vir jou sề dat die enigste persoon wat jy kan beheer is jouself! Dit word egter vinnig duidelik dat ons nie te goed doen met daardie beheer nie. Jakobus vra in Jakobus 4:1

“Waar kom die stryd vandaan, waar kom die rusies onder julle vandaan? Kom dit nie van julle selfsugtige begeertes wat gedurig binne-in julle woed nie?”

Die ergste van alles, is dat ons baie male stry teen God se wil – my wil word allerbelangrik; wat ek wil, wil ek! Die selfsugtige begeertes woed binne ons en veroorsaak oneindige probleme. Daardie man in die spieël kan jou lewe onplesierig maak! Dit is presies daardie ‘selfsugtige begeertes’ wat die probleme veroorsaak. Dit is wat EK wil hê of doen wat die belangrikste is – MY wil. Jakobus sề verder (Jakobus 4:6):

“God weerstaan hoogmoediges, maar aan nederiges gee Hy genade.”

Ek weet van mense wat in hul eie waansin, vir God sal teengaan en dus ‘n baie duur prys sal moet betaal. Aan die ander kant egter is daar kinders van God wat Hom teengaan en weerstaan, omdat die EK sterk bly en selfs Vader se verwagtinge ongehoorsaam. Wil jy meer soos Jesus wees? Wil jy werklik die beeld van Christus wees? Wees dan gewillig soos Hy gewillig was, om die gemaklike weg prys te gee, al het Hy geweet dat die loutering en die bespotting van die vyandige Farisiẽers en die lyding van sy kruis, vir Hom wag: Lukas 22:42

“Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!”

Die Here Jesus se wil en sy vrese vir wat voorlê, het Hy minder geag as Vader se wil. Hy het dit alles minder geag as gevolg van sy liefde vir jou en vir my. Ek wil dit met die grootste omsigtigheid en eerbied sê, maar daar in Getsemane het ons wonderlike Here Jesus getuig dat Sy wil, Sy ego, onderdanig is aan Vader. Nou sê die Woord vir my en vir jou:

“Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was:” (Filippense 2:5).

Watter gesindheid was daar in Christus Jesus? Die gesindheid van nederigheid en liefde en onderdanigheid. Hy was gewillig om alles prys te gee om mens te word en om vir die mens te sterwe aan ‘n martelaarsboom! Liewe leser, daar waar jy nou alleen is en hierdie stukkie sit en lees, wil jy vir ‘n oomblik heeltemal eerlik wees? Watter gesindheid is daar in jou? As jy eerlik moet wees, hoeveel liefde is daar vir ander mense? Nederigheid kan nie gemeet word nie, maar dit word bepaal deur die My wil. Toe my dogter net begin praat het, het Naomi haar soms geterg deur na my te wys en vir haar te se; dis my dadda! Dan het Wendy baie driftig teruggeantwoord; Myne dadda! Natuurlik het ‘dadda’ dan oorgeborrel van liefde vir sy dogtertjie. In ‘n baba is so iets prettig en word as slim aanvaar, maar daardie houding mag nie die botoon voer in jou lewe en in myne nie. Ons is kinders van God wat die gesindheid van Jesus moet uitlewe: Nie My wil nie, maar God se wil. Hoe kan ek dan ontslae raak van die ‘My’ in die lewe? Ook hier het God vir ons ‘n weg gemaak:

“ . . . ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou nog hier lewe, leef ek in die geloof in die Seun van God wat sy liefde vir my bewys het deur sy lewe vir my af te lê.” (Galasiërs 2:19-20)

Saam met Christus Jesus aan die kruis, is daar nie plek vir MY wil nie. Wat is jou besluit vandag ?

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Share this post